Domov Kontakt Kazalo
 

Aktualno

SISBIZ

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti poslovnih subjektov.

Podlaga za zbiranje in obdelavo podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov je opredeljena v Zakonu o centralnem registru (ZCKR) in izvedbenih podzakonskih aktih.

DBS Leasing d.o.o., kot član sistema, lahko vpogleda v sistem le z namenom ocenjevanja kreditne sposobnosti lizingojemalca ter kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo lizing posla nastalo za člana, reklamacije, izterjave in revizije ter posodabljanje podatkov.
Vpogled v SISBIZ se izvede tudi pri procesu odobravanja financiranja fizični osebi, ki opravlja dejavnost, in v primeru, ko je porok poslovni subjekt.

Pravice poslovnih subjektov

V skladu z ZCKR se poslovnemu subjektu zagotavlja pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu SISBIZ prek spletne aplikacije – Moj SISBIZ. Ta aplikacija poslovnemu subjektu omogoča vpogled in izpis vseh podatkov, ki se o tem poslovnem subjektu obdelujejo, vključno z informacijo o tem, kateri kreditodajalec je posredoval podatke za sistem izmenjave informacij.
Poslovni subjekti lahko uveljavlja tudi pravico do dopolnitve, popravka ali izbrisa zaupnih podatkov, na podlagi pisne zahteve, ki jo predloži na obrazcu »Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v SISBIZ«. Zahtevo vloži pri članu sistema, ki je poročal napačne podatke, pri upravljavcu ali prek spletne aplikacije Moj SISBIZ.

Več informacij poiščite na strani SISBIZ.

E-RAČUNI in DIREKTNE BREMENITVE SEPA

Obveščamo vas, da vam od 1. 11. 2019 dalje omogočamo:
  • plačevanje preko e-računov ali direktnih bremenitev SEPA in
  • prejemanje računov v elektronski obliki (pošiljanje po e-pošti).

Vabljeni k izpolnitvi vloge za e-račun in/ali soglasja za direktno bremenitev SEPA, ki ju posredujte na info@dbsl.si ali po navadni pošti na naslov DBS Leasing d.o.o., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji za poslovanje z e-računom

Za morebitna vprašanja pokličite 01/230 05 03 ali 01/230 05 13.

SISBON

SISBON je elektronski informacijski sistem, ki omogoča medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o komitentih, fizičnih osebah med podpisnicami Dogovora o postavitvi in uporabi informacijskega sistema SISBON. Vzpostavljen je z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolževanja posameznikov. V SISBON se tako zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

DBS Leasing d.o.o., kot član sistema, lahko dostopa do podatkov v SISBON in uporablja te podatke za naslednje namene: sklepanje novega posla s komitentom, izterjavo zapadlih obveznosti, reklamacijo komitenta, ažuriranje podatkov komitenta, spremembo podatkov za posle/matičnih podatkov komitenta, revizijo. Vpogled v SISBON se izvede pred sklenitvijo novega posla, tudi pri procesu odobravanja financiranja pravni osebi v primeru, ko je porok fizična oseba.

Več informacij je na voljo na sisbon.si/sl

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

EU je sprejela Splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov – GDPR, ki je na celotnem območju EU stopila v veljavo 25. 5. 2018. Uredba zagotavlja poenoteno in usklajeno delovanje podjetij z vidika varstva osebnih podatkov v vseh državah članicah.
V DBS Leasingu se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov svojih strank, zato z osebnimi podatki vselej ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke strank skrbno hranimo in jih hkrati obdelujemo z namenom razvoja in izboljšanja naših storitev, saj želimo, da ustrezajo vašim potrebam. Zbiranje in obdelava nekaterih osebnih podatkov omogočata hitrejše in boljše prilagajanje vašim potrebam in željam, vam pa zagotavljata učinkovitejšo komunikacijo z nami in boljšo uporabniško izkušnjo.

Vas zanima več? Oglejte si kratek video z dodatnimi informacijami.

Za vas smo pripravili Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v DBS Leasingu d.o.o., v katerih najdete vse pomembne informacije, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov.

Na enem mestu smo zbrali vse obrazce, ki jih potrebujete za uveljavljanje pravic, izhajajočih iz varstva osebnih podatkov:

Kontakt DPO (pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov): dpo@dbs.si, 01 4727 132.

Nov cenik storitev

Objavljamo nova cenika storitev, ločena za fizične osebe in pravne osebe, ki veljata od 22. 9. 2017 do preklica.

Pomembno obvestilo potrošnikom

V skladu z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015), ki je začel veljati 14. 11. 2015, DBS Leasing d.o.o. namesto Evropskega centra za reševanje sporov (ECDR), kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov na tretji stopnji, od 3. 10. 2016 dalje priznava Združenje bank Slovenije – GIZ, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov se izvaja kot postopek mediacije. Pobuda za začetek postopka mediacije pri Združenju bank Slovenije se lahko vloži z izpolnitvijo elektronskega obrazca, ki je dostopen na spletni strani http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=1283, po telefaksu, pisno po pošti ali z osebno izročitvijo.

Kontaktni podatki Združenja bank Slovenije:

E-pošta: izvajalec.irps@zbs-giz.si
T: +386 (0)1 24 29 700
F: +386 (0)1 24 29 713

Pravilnik o izvensodnem reševanju sporov v DBS Leasing d.o.o.

Ta stran je bila natisnjena s spletnega mesta DBS Leasing